Välkomna

Lokalt producerad mat i Kinda Kommun

KindaMat – en ideell förening för lokala producenter

KindaMat började som ett leaderprojekt 2010, då det fanns ett stark vilja att synliggöra och upptäcka den lokala maten. I bygden finns ett rikt utbud av företag som arbetar med kött och mejeri, förädlar olika produkter samt satsar på odling. Under åren som gått har projektet vuxit sig starkare och fler och fler konsumenter frågar efter de lokala produkterna.

Nu står vi på egna ben och fortsätter utvecklas. KindaMat har bildat en ideell förening med egna stadgar och en styrelse bestående av lokala producenter. Läs mer om vår styrelse!

Föreningens ändamål

– Äga, förvalta och utveckla varumärket KindaMat
– Utgöra ett forum för medlemmarna att utväxla idéer, ge tips och råd
– Verka för att utveckla och befästa den lokala produktionen av livsmedel
– Anordna föreläsningar, seminarier eller studieresor med koppling till livsmedelsproduktion
– Upprätta kontakten med och vid behov, samverka med andra projekt, offentliga verksamheter eller intresseorganisationer inom livsmedelsområdet
– Driva projekt och ansöka om medel

Bli medlem

Vill du stötta och utveckla KindaMats fortsatta arbete, samt få information och inbjudan till våra aktiviteter, läs mer om att bli medlem eller kontakta oss direkt!

 Välkommen till lokala producenters mat och produkter!