Bli medlem

Vill du stötta och utveckla KindaMat fortsatta arbete, samt få information och inbjudan till våra aktiviteter – bli stödmedlem!

KindaMat behöver dig som konsument för att fortsätta växa och utvecklas. KindaMat önskar därför ha dig som vän och stöttande medlem. Som vän betalar du den symboliska summan av 100 kr. och deltar automatiskt i ett lotteri med en exklusiv matkorg som första pris. Vinnande medlem dras en gång om året. Du får också förhandsinbjudningar till resor och evenemang.

För att bli medlem sätter du in 100 kr. på BG 432-6666, glöm inte avsändare.
För mer information kontakta: Ordf. Barbro Bragée 0494-41017/070-860 55 43 eller Ann-Sofi Johansson 0494-12488/070-824 45 53.

 Välkommen till lokala producenters mat och produkter!

Vän info 2016 i pdf-format