Styrelse

KindaMat styrelse

Ordförande/Medlemsansv. – Barbro Bragée – barbro@korpklev.se, 070-860 55 43.
Kassör –
Björn Boethius, MedUrs AB, medurs@telia.com, 073-0­35 93 42.
Sekreterare –
Elisabeth Karlsson, 1800-talsgården Torpet, elika563@hotmail.com, 073-812 83 08.
Ledamot – Göran Nilsson, Stora Hycklinge, st.hycklinge@hotmail.com, 070-679 57 00.
Ledamot – Ulric Saanum, Basunda Gård, ulrik@basunda.se, 070-541 67 90.
Funktionsansv. externa kontakter – Ann-Sofi Johansson, HargOdlarna, info@hargodlarna.se, 070-824 45 53.